O NÁS


Jsme soukromé zařízení, které se specializuje na psychosomatickou

terapii a prevenci. Naše zařízení sdružuje odborníky ze vzájemně se doplňujících

oborů, kteří spolupracují s cílem poskytnout svým klientům péči v rámci celostního přístupu.

Naším nejvyšším cílem je dopomoci lidem ke zlepšení jejich zdravotního stavu a k procesu

uzdravování se.
Vycházíme z principů Psychosomatiky, jež sleduje odkrývání souvislostí mezi

duševní oblastí a tělesnými projevy. Na základě pochopení těchto souvislostí

pomáháme našim klientům k:

     - dosažení stavu ANO-MOHU ze současného NE-MOCI
     - zmírnění obtíží, k uzdravování a k uzdravení
     - učení se, jak být stále zdrávi a plni energie  

Základem pro naši práci s klienty je pojetí člověka jakožto bio-psycho-sociálně-duchovní jednotky.

Toto pojetí poukazuje na multidimenzitu a zároveň na celistvost lidského života.

Z tohoto důvodu je třeba člověka léčit komplexně, s vědomím, že:

                              Člověk je tělo
                        Člověk prožívá a myslí
          Člověk se utváří ve vztahu k sobě a druhým
         Člověk žije ve společnosti a životním prostředí

Proto:
     - uvažujeme o tělesných symptomech
     - zkoumáme emoce, myšlení a chování
     - zjišťujeme, jak člověk funguje ve vztazích
     - odhalujeme vztah hodnot jednotlivce k hodnotám společnosti


Jak vám pomáháme?

Prostřednictvím komunikace, která probíhá ve více vrstvách.

Dopomáháme vám ke zjištění, co vám chybí a jak to získat:

     - uvědomíte si souvislosti
     - nalezneme příčiny
     - změníte, co vám škodí
     - začnete se uzdravovat

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“ Albert Einstein