NAŠE SLUŽBYNaše terapeutické postupy vycházejí z principů Psychosomatiky.

Problematiku našich klientů řešíme individuálním přístupem, s vážností

a respektem ke každému jedinci, v naprosté diskrétnosti.
Naše služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami,

proto jsou ceny smluvní viz Ceník.

Preventivní programy se zaměřením na Sebepoznávání
                                                       na Osobnostní růst

Psychosomatická terapie – komunikační metoda - individuální
                                                                        - párová
                                                                        - rodinná

Psychoterapie - individuální
                       - párová
                       - rodinná

Fyzioterapie

Hypnoterapie, relaxace, nácvik relaxace

Zvládání stresů – program „Jak být ve formě“

Krizová intervence