PSYCHOSOMATIKA


„Nemoc či zdraví je obrazem toho, jak žijeme“

Psychosomatika je obor, který vnímá člověka celostně a principy léčby uplatňuje

komplexně, v kontextu  života jednotlivce se všemi jeho aspekty. Každé lidské

onemocnění, každý projev v tělesné rovině, je vnímán v souvislosti s duševní

a vztahovou stránkou člověka a jeho fungováním v životních podmínkách.

Jednoduše řečeno, psychosomatika chápe význam nemoci v upozornění (informaci) o tom,

co děláme špatně, s čím si nevíme rady.

Pokud si to uvědomíme a změníme, můžeme se uzdravovat.

Základní princip psychosomatiky spočívá v pojetí člověka jako bio-psycho-sociálně-duchovní jednoty,

                                                   člověk je tělo
                                             člověk prožívá a myslí
                              člověk se utváří ve vztahu k sobě a druhým
                            člověk žije ve společnosti a životním prostředí

kdy jsou jednotlivé dimenze této jednoty vzájemně funkčně i komunikačně propojeny. 

K dosahování úspěšné léčby je proto nutné věnovat pozornost každé z těchto dimenzí jednotlivě

i ve vzájemném kontextu.

S nadsázkou o těchto souvislostech Woody Allen poznamenal:„Já se nerozčiluji, já si vypěstuji nádor“.


Psychosomatika nejen jako teoretická koncepce, ale především jako praktikující obor, je řadu let využíván

v léčbě a prevenci chorob především v Německu. Praxe psychosomatické komplexní léčby dovedla lékaře,

terapeuty a psychoterapeuty k takovým výsledkům, že spolková vláda umožňuje psychosomatickým pracovištím

navazovat smlouvy o hrazení této péče se zdravotními pojišťovnami. Psychosomatická péče je zahrnuta do povinného

vzdělávání mediků a lékařům je tato péče plně hrazena zdravotními pojišťovnami. U nás je od října 2013 vzdělávání v oboru psychosomatiky nabízeno lékařům v rámci certifikovaného kurzu.

Věříme, že i naše práce přispěje k povědomí o prospěšnosti psychosomatického přístupu v léčbě

a že naše výsledky o tom budou jednoznačně hovořit.